Regler och riktlinjer

STARTSIDA OCH BOKNING


REGLER OCH RIKTLINJER


PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Regler och riktlinjer

Budskap

Utformningen av budskap på skyltarna skall följa dessa riktlinjer för tillåtna budskap på digitala tavlor samt följa Trafikverkets och Länsstyrelsens rekommendationer. Utbudsreklam till exempel tillfällig reklam som lockar med extrapriser eller kommersiell reklam är inte tillåten.


Tavlorna ska användas för information om evenemang eller aktiviteter som marknadsför Ovanåkers kommun på ett positivt sätt.


Budskapen ska vara speciella händelser, aktiviteter och evenemang som har ett stort marknadsföringsvärde. Budskapen ska vara korta och inte innehålla politiska och religiösa texter.


Bokningsrutiner

Två ansvariga föreningarn tar emot bokningsförfrågan, planerar bokningarna, fakturerar och tänder budskapen på tavlorna.


Förfrågan/bokning gör beställaren på webben www.infartstavlan.se eller tar kontakt med någon av de ansvariga föreningarna.


Förfrågan ska vara inlämnad senast två veckor innan perioden som budskapet ska publiceras för att vara säker på en plats. Färdig text till evenemanget levereras senast en vecka innan budskapet skall tändas.


Skicka in följande uppgifter:

Text om evenemanget eller aktiviteten, företag- eller föreningsnamn, telefonnummer

e-postadress samt faktureringsadress.


Föreningarna som ansvarar för bokningarna förbehåller sig rätten att i undantagsfall ha möjligheten att byta ut budskap som redan har godkänts.


Ansvar

Ansvarig för det budskap som finns på tavlorna är den förening som har godkänt bokningen. Om det råder oklarhet i inlämnad ansökan avgör de ansvariga föreningarna tillsammans om föreslagna budskap överensstämmer med i detta dokument angivna riktlinjer.


Ekonomi

Fakturering sker i samband med att budskapet är bokat att tändas på skyltarna. Betalningsvillkor sändes ut med bekräftelsen.