Priser och betalningsvillkor

STARTSIDA OCH BOKNING


REGLER OCH RIKTLINJER


PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

BETALNINGSVILLKOR:

30 dagar netto

Dröjsmålsränta 9 %.

Priserna inkl. moms

Priser och betalningsvillkor


Priser

1    dag           150 kr 

2    dagar        300 kr

3    dagar        450 kr

6    dagar        750 kr

10  dagar     1 000 kr


Kom ihåg att boka i tid för att vara säker på en plats på skyltarna. Priserna gäller för bokning på båda skyltarna vid infarterna till Alfta och till Edsbyn. Tänk på att synligheten blir bäst med så kort text som möjligt eftersom skyltarna har ett begränsat antal tecken.


1 rad = max 21 tecken inkl. mellanslag

2 rader = max 25 tecken/rad, inkl. mellanslag


De bokade dagarna behöver inte vara sammanhängande utan kan bokas till att visas till exempel varannan dag eller efter önskemål.


Har ni återkommande evenemang/aktiviteter under en längre period eller vill boka för en hel säsong?

Ta kontakt med Edsbyns köpmän eller Alfta Tennissällskap för pris efter överenskommelse.